» Công Nghệ Thông Tin » Chinh Phục Forumtion » Các Code Hay » [Tut]Thank để thấy nội dung bài viết


You are not connected. Please login or register

[Tut]Thank để thấy nội dung bài viết

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [Tut]Thank để thấy nội dung bài viết on Fri Aug 31, 2012 12:22 pm

An Hùng BMT

avatar
Admin
Admin

1+Vào ACP (Bảng điều khiển của người quản lý) ----> Display ---> Templates ---> Quản lí tổng thể ---> Viewtopic_body
Thêm đoạn code sau vào 1 nơi tùy thích, hoặc đối với người mới thì tìm:
Code:
<td valign="middle">
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
              </td>

Thêm vào bên dưới:
Code:
<td>
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div id="leosmall{postrow.displayed.U_POST_ID}">
  <table>
    <tr>
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <script>jQuery(document).ready(function(){
    jQuery('#vote{postrow.displayed.U_POST_ID} .hidetag').hide();   
    })</script>
      <td><div class='votecong' onClick="voteajax({postrow.displayed.U_POST_ID}, 'plus');"></div></td>
      <td><div class='votetru' onClick="voteajax({postrow.displayed.U_POST_ID}, 'minus');"></div></td>
      <!-- END switch_vote -->
      <td><span class='votetitle'>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span></td>
    </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_vote_active -->
</td>
+Vào ACP (Bảng điều khiển của người quản lý) ----> Display ---> Templates ---> Quản lí tổng thể ---> Overall_header
Tìm </head> thêm phía trên nó :
Code:
<script type='text/javascript'>
      function voteajax(a, b) {
      jQuery.post(location.pathname + "?p_vote=" + a + "&eval=" + b);
      jQuery('#vote' + a + ' .hidetag').show();
      jQuery('#leosmall' + a).fadeOut('slow');
    jQuery('#leosmall' + a).html('Đã vote');
    jQuery('#leosmall' + a).fadeIn('slow');
        }
  </script>
+Vào ACP (Bảng điều khiển của người quản lý) ----> Display ---> Pictures and Colors ---> Colors ---> CSS Stylesheet thêm vào:
Code:
.votecong {
  width:29px;
  height:29px;
  background: url(http://www.servimg.com/u/f30/16/00/79/58/voteba10.png);
  background-position: 0px 0px;
  cursor: pointer;
}
.votecong:hover {
  background-position: 0px -32px;
}
.votetru {
  width:29px;
  height:29px;
  background: url(http://www.servimg.com/u/f30/16/00/79/58/voteba10.png);
  background-position: 0px -95px;
  cursor:pointer;
}
.votetru:hover {
  background-position: 0px -127px;
}

Đã xong bước 1 (Tạo nút vote không reload trang)


2. Bấm vote hiện nội dung ẩn:
+ Để bấm vote hiện nội dung ẩn thì trước hết phải ẩn cái nội dung đó đi cái đã )
MXT đã thực hiện công việc ẩn nó đi rồi, có thể xem trong js bên trên:
Code:
jQuery('#vote{postrow.displayed.U_POST_ID} .hidetag').hide();
+Vào lại ACP (Bảng điều khiển của người quản lý) ----> Display ---> Templates ---> Quản lí tổng thể ---> Viewtopic_body nào:
Tìm cụm từ postbody thì nó sẽ cho kết quả:
Code:
<div class="postbody">

Thêm cho nó 1 id, hay nói 1 cách đơn giản là sửa nó lại thành:
Code:
<div class="postbody" id='vote{postrow.displayed.U_POST_ID}'>
Bây giờ có thể ẩn nội dung cần ẩn với cách sử dụng thêm class='hidetag'vào cái cần ẩn.
Ví dụ trong khi viết bài muốn ẩn nội dung nào đó thì:
Code:
[table border="1" class="hidetag"]
[tr]
[td]ẩn ẩn ẩn maria đề o zá quà ;)) [/td]
[/tr]
[/table]
Để tiện lợi hơn thì tạo cho nó 1 button:
+Vào ACP (Bảng điều khiển của người quản lý) ----> Display ---> Templates ---> Post & tin nhắn ---> Posting_body tìm:
Code:
<button class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'font')" onmouseover="helpline('ft')" type="button" title="{L_BBCODE_FONT}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/font.png" alt="{L_BBCODE_FONT}" /></button>

Thêm bên dưới nó:

nguồn: FMVI
nhy66 ád23423

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum