» Công Nghệ Thông Tin » Chinh Phục Forumtion » Các Code Hay » [Code Shop]Avatar anime version 2 forumtion


You are not connected. Please login or register

[Code Shop]Avatar anime version 2 forumtion

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 [Code Shop]Avatar anime version 2 forumtion on Fri Dec 21, 2012 5:47 pm

An Hùng BMT

avatar
Admin
Admin
Tên tác giả: baivong
Tên sản phẩm: Avatar anime version 2
Demo: http://www.fit-hui.com/h46-page
http://www.fmvi.vn/h150-avatar-anime
Hướng dẫn:
Bước 1: Tạo 2 tài khoản mới đặt tên lần lượt là avatar1 và avatar2 ghi nhớ lại số uid của 2 tài khoản này.
Ví dụ: ở fmvi avatar1 là http://www.fmvi.vn/u1152 , như vậy uid sẽ là 1152
Sau đó vào phần thông tin tài khoản, mục giao diện DOMAIN/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences
Allow visitor messages on my profile : Tất cả thành viên (All members)

Bước 2: ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management >> Create a widget
Tạo widget tên là userID
Làm như trong ảnh:


Code:
<span style="display:none" id="userID">{USERLINK}</span>
Mở column 3 (right) và đặt widget vừa tạo vào:


Bước 3: ACP >> Quản lý người dùng >> Profile >> Profile fields >>
Tạo một field mới tên là avatar-data và làm như trong ảnh:

Phần màu bắt buộc phải chọn một màu nào đó và phải khác với màu của các field khác, nên chọn màu trùng mới màu nền.

Bước 4: ACP >> Templates >> QLTT >> viewtopic_body
1 - Tìm
Code:
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
Thay bằng
Code:
<span class="fmviAA">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
Nếu không muốn thay nó vào avatar, bạn có thể đặt code
Code:
<span class="fmviAA"></span>
.. tại nơi bạn muốn trong post.
2 - Tìm
Code:
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
Thay bằng
Code:
<span class="fmviTT">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}<span class="fmviZZ">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span></span>
3 - Tìm
Code:
<!-- END postrow -->
Đặt bên dưới nó code sau:
Code:
<script type="text/javascript">
  $(".fmviTT:contains('avatar-data')").each(function () {
      $(this).parents(".post").find(".fmviAA").html('<object width="119" height="179" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash" style="visibility: visible"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&amp;browser=Other&amp;itemlist=' + $(this).find('.fmviZZ').text() + '" /></object>');
      $(this).remove()
  })
</script>

Bước 5: ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> HTML pages management >> Create new HTML page
Cho code sau vào và nhấn Xem thử (Preview):
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" id="min-width" lang="vi" xml:lang="vi">
  <head>
      <title>HTML avatar anime</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/minilo10.png" />
      <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">
        jQuery(function () {
            var n = 0,
              time = setInterval(function () {
                  jQuery("#time").text(n++)
              }, 1);
            jQuery.get("/u1?change_temp=1", function (a) {
              clearInterval(time);
              var d = jQuery(a).find("dt:contains('avatar-data')").parent("dl").attr("id"),
                  e = jQuery(a).find("dt:contains('avatar-data') span").attr("style"),
                  a = jQuery(a).find("dt:contains('avatar-data')").next().find("input").attr("id"),
                  b = check(),
                  c = check2();
              void 0 == a || null == b || null == c ? alert("L\u1ed7i! Kh\u00f4ng t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tin c\u1ea7n thi\u1ebft\nTr\u00ecnh duy\u1ec7t Internet Explorer v\u00e0 Opera kh\u00f4ng ch\u1ea1y \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00e3 n\u00e0y.") : jQuery("body").html('<h1>CSS</h1><h3>ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet</h3><div style="border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 10px;">/* X\u00f3a \u0111o\u1ea1n n\u00e0y n\u1ebfu d\u00f9ng right widget */<br>#container{margin-right: 0px ! important; float: none ! important;}<br>#content{margin-right: 0px ! important;}<br>#right{display: none;}<br>/* \u1ea8n avatar-data */<br>#ucp dt span[style="' + e + '"],#' + d + ",#" + a + '{display: none;}</div><h1>HTML</h1><h3>ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> HTML pages management >> Create new HTML page</h3><p><img alt="H\u01b0\u1edbng d\u1eabn" src="http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/html10.png" /></p><div style="border: 1px solid rgb(221, 221, 221); position: relative; height: 400px;"><iframe src="http://www.fmvi.vn/h148-source-avatar-anime?fmvi1=' + a + "&fmvi2=" + b + "&fmvi3=" + c + '" style="width: 100%; position: absolute; border: 0px none; height: 400px;"></iframe></div>')
            })
        });

        function check() {
            var a = prompt("Nh\u1eadp s\u1ed1 uID c\u1ee7a avatar1:", "");
            return isNaN(a) ? check() : a
        }
        function check2() {
            var a = prompt("Nh\u1eadp s\u1ed1 uID c\u1ee7a avatar2:", "");
            return isNaN(a) ? check2() : a
        };
      </script>
      <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[ var _gaq=_gaq||[];_gaq.push(["_setAccount","UA-26966514-1"]);_gaq.push(["_trackPageview"]);(function(){var a=document.createElement("script");a.type="text/javascript";a.async=!0;a.src=("https:"==document.location.protocol?"https://ssl":"http://www")+".google-analytics.com/ga.js";var b=document.getElementsByTagName("script")[0];b.parentNode.insertBefore(a,b)})(); //]]>               
      </script>
  </head>
  <body>Đang kiểm tra, vui lòng chờ trong giây lát!
      <br />Thời gian kiểm tra <span id="time">0</span> ms
      <br />Trình duyệt Internet Explorer và Opera không chạy được mã này.</body>

</html>

Code kiểm tra này chỉ chạy được trên Chrome và Firefox (ai biết cách fix thì nói để mình bổ sung), nếu bạn thấy thời gian kiểm tra chạy tức là code đang hoạt động, nếu nó đứng mãi số 0 là lỗi.
Sau khi chạy xong nó sẽ yêu cầu 2 thông số uID của tài khoản avatar1 và avatar2 đã tạo ở bước 1, bạn nhập lần lượt 2 thông tin đó vào.
Kết quả sẽ cho ra code CSS, bạn chép nó vào CSS của forum, nó có tác dụng ẩn column 3(right) và avatar-data. Nếu forum bạn dùng column 3(right) thì xóa phần đánh dấu đi.
Bạn lấy code HTML và thay vào trang HTML bạn vừa dùng chạy code ở bước 5 luôn, theo như hướng dẫn và lưu lại.
Sau khi lưu xong lần 1, sẽ xuất hiện lỗi ký tự ở dòng 453 và 455, bạn chỉ việc chép lại mã HTML xuất hiện sau lần kiểm tra vừa rồi mà lưu lại lần thứ 2.

Chúc thành công!


Nguồn: FMviFacebook: www.Facebook.com/AnHungMedia
Website: www.anhungbmt.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum