» CLB GAME » Thể Loại Khác » MTG GunZ Version 5 - Big Update Chào Mừng 2013


You are not connected. Please login or register

MTG GunZ Version 5 - Big Update Chào Mừng 2013

Go down  Message [Page 1 of 1]

Anaia

avatar
Thành Viên
Thành Viên
Chào Các bạn . Thời kỳ của GunZ Việt Nam đã tới . GunZ MTG đã hoàn thành 1 chặng đường đầy vất vả và chông gai . Vui có , Buồn có , Bức Xúc Có . Hi Vọng Có . Tất cả đều là vì 1 GunZ MTG Và 1 Chỗ Đừng Cho GunZ Việt Nam Trên Toàn Thế Giới .

Và Hôm nay . Tôi xin long trong thông báo . GunZ MTG. Phiên Bản GunZ Với Đầy Đủ Tính Năng , Quản Lý . MTG GunZ Version5 đã và đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa ra cho các bạn
[URL="http://images.ijjimax.com/v2/arcade/gunz/sub/img_synopsis.gif"][/URL]

Trang Tin Tức GunZ MTG : http://mtgvn.net
Diễn Đàn GunZ MTG : http://4r.mtgvn.net/gz
Download GunZ MTG : Đang cập nhật
Thời Gian Phát Hanh : 8/2/2013 - 9/2/2013

Thông Tin GunZ MTG

 1. NewMode
  • Challenge Quest ( 0% )
  • Survial Quest ( 100% )
  • Duel Tournament ( 100% )
  • Tag Room Mode ( 100% )
  • Custom Quest ( 100% )

 • New Item
  • MedKit Item 2013 ( 100% )
  • Avatar Item 2013 ( 100% )
  • 2 Set Item 2012 ( 100% )
  • Quả cầu may mắn ( 100% )

 • Map
  • Custom Event Map ( 100% )
  • Custom Skill Map ( 100% )
  • Custom Train Lv Map ( 100% )

 • Chức Năng
  • Đổi Tên, Đổi Giới Tính (100%)
  • Tăng FPS Cho Game ( Dành cho máy cấu hình yếu ) ( 100% )
  • New Code Shop . ( 100% )
  • Chức năng Rs Nhân vật (100%)

 • Custom Quest


  • Mansion
   1. Goblin King : Goblin Skull + Crimson Necklace
   2. Fake Goblin King : Goblin Skull + Goblin Doll
   3. Thunder Goblin King : Goblin King Skull + Crimson Necklace
   4. Dwarf Goblin King : Goblin King Skull + Goblin Doll
   5. Palmpoa Commander : Palmpow Doll + Goblin Doll
   6. Infection : Zombie Skull
   7. Infection Lv1 : Torn Page 13 + Zombie Skull
   8. Infection Lv2 : Torn Page 25 + Zombie Skull
   9. Infection Lv3 : Torn Page 41 + Zombie Skull
   10. Infection Lv4 : Torn Page 65 + Zombie Skull
   11. Lord Infectous : Zombie Skull + Zombie Corpse
  • Prison
   1. Giant Lizardman : Gold Earring + Platinum Earring
   2. Broken Golem : Kobold Doll + High-class Gear
   3. Palmpow : Kobold Doll + Palmpow Idol
   4. JailBreak: Shank
   5. Project 17 : Project 17
  • Dungeon
   1. Superion The Tainted : Large Skull + Skeleton Doll
   2. Aneramon The Wicked : Mysterious Skull + Skeleton Doll
   3. Lich : Enormously Huge Skull + Devil's Dictionary
   4. Cursed Palmpow : Cursed Palmpow Doll + Skeleton Doll
   5. Ice Quest : Icicle
   6. Ice God : Ice Stone
   7. Volcano : Volcano Rock
   8. Volcano Lv1 : Volcano Rock + Volcano Rock
   9. Volcano Lv2 : Volcano Crystal
   10. Volcano Lv3 : Volcano Crystal + Volcano Crystal
   11. Volcano Lv4 : Cooled Lava + Cooled Lava
   12. Volcano Lv5 : Volcano Diamond
   13. Goblin Devil : Volcano Diamond + Volcano Diamond
   14. Pirate Revenge : Rum
   15. Knifemen Revenge : Knife
   16. Riflemen Revenge : Rifle
   17. Psychics Revenge : Ball of Magic
   18. Assassin Bots Revolution : Assassins Blade
   19. Charger Bots Revolution : Chargers Battery
   20. Gun Bots Revolution : Gun Bot Leg
   21. Machine Bots Revolution : Robot Parts
   22. GOD BOT : God Bot Part 1 + God Bot Part 1


  Những Quest được in đậm là những Quest mới nhé


  [URL="http://nu8.upanh.com/b1.s35.d1/7d0ee741b2e2bca216df299cc3c39176_52945808.untitled.jpg"][/URL]

  Back to top  Message [Page 1 of 1]

  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum