» Công Nghệ Thông Tin » Chinh Phục Forumtion » Các Code Hay » Code nút like giống facebook forumtion


You are not connected. Please login or register

Code nút like giống facebook forumtion

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Code nút like giống facebook forumtion on Fri May 03, 2013 12:39 pm

An Hùng BMT

avatar
Admin
Admin
demo:
B1:Chèn Nút Like và Dislike
chèn vào chỗ thích hợp:
Code:
<div style="float: left;margin-top: 1px;">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
      <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
          <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
        <!-- END switch_vote --></div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"/> Đang Vote chờ xíu ^_^! </div>
                                                  <!-- END switch_vote_active --></div>
<br><div style="float:left; margin-top:5px;background-color:#FFF;">
              <!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
                  <!-- END switch_vote_active --></div>

hoặc
1. thay nút thank cũ
vào viewtopic_body tìm
Code:
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
đến
  <!-- END switch_vote_active -->

2. để trước
Code:
 <!-- BEGIN switch_attachments -->
3. hoặc để trước
Code:
{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}

B2. chèn code này vào cuối viewtopic

Code:

<style>
/*vote*/
.ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/like-f10.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/dislik10.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
.vote-button{float:left;width:60px}
.c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zplus {
background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/like-f10.png) no-repeat scroll 0 0 #ECEEF5;
background-position: 6px 36%;
background-repeat: no-repeat;
border: 1px solid #CAD4E7;
border-radius: 3px 3px 3px 3px;
color: white!important;
display: block;
float: left;
height: 13px;
margin: -4px 2px 0;
padding: 4px 4px 5px 24px;
position: relative;
text-align: left;
width: 25px;
}
.c3zminus {
background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/dislik10.png) no-repeat scroll #ECEEF5;
background-position: 6px 36%;
background-repeat: no-repeat;
border: 1px solid #CAD4E7;
border-radius: 3px 3px 3px 3px;
color: white!important;
display: block;
float: left;
height: 13px;
margin: -4px 0px 0;
padding: 4px 4px 5px 24px;
position: relative;
text-align: left;
width: 55px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
 function chvote(a, b) {
  "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
  var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
      c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
      b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
  return votetrans(b)
}
$(".c3zvau").each(function () {
  var a = $(this).text();
  $(this).html(votetrans(a))
});

function votetrans(a) {
  if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";
  var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,
      a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),
      d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",
      c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",
      a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",
      b = Math.round(100 * b);
  return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"
}
$(".lvote").click(function () {
  "c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");
  var a = $(this).attr("target"),
      b = $(this).attr("alt"),
      d = $("." + a).attr("title");
  $("#" + a).show();
  $("." + a).html(chvote(b, d));
  $("#" + a).fadeIn("slow").animate({
      opacity: 1
  }, 1500).fadeOut("slow", function () {
      $("." + a).fadeOut("slow").animate({
        opacity: 1
      }, 1E3).fadeIn()
  });
  $("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")
});
</script>

(C): cntt-k3 . (tách từ skin ola)
sdx

ád23423Facebook: www.Facebook.com/AnHungMedia
Website: www.anhungbmt.com

2 Re: Code nút like giống facebook forumtion on Sat May 04, 2013 5:51 pm

Ừ•Anh Ngốc

avatar
Thành Viên
Thành Viên
tks

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum