» Quảng Cáo » Nội thất fami giá rẻ cho văn phòng


You are not connected. Please login or register

Nội thất fami giá rẻ cho văn phòng

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Nội thất fami giá rẻ cho văn phòng on Wed Oct 09, 2013 7:32 am

onlinehcm12

avatar
Thành Viên
Thành Viên
Phong thủy đẹp với noi that fami

Theo Phong Thủy Bát Trạch chánh tông, bàn làm việc của noi that fami nên đặt Tọa Cát Hướng Cát. Nếu không thể đặt vị trị Cát thì có thể đặt tại Hung nhưng nên hướng Cát. Có thể đặt theo các cách dưới đây: (Lưu ý hướng bàn làm việc là hướng nhìn của người ngồi làm việc, tính phương vị bàn làm việc theo tâm phòng làm việc)

Cách 1: Bàn viết tọa Bắc
Bàn viết tọa ở Bắc, thuộc cung được an bởi sao Diên Niên trong Bát tinh của phái Bát Trạch. Đây là một Cát Tinh, sơn vị này tốt. Đồng thời vào Vận 8 (theo Phi Tinh Cửu Vận), cung này được đóng bởi sao Tứ Lục. Đây là một Bình Tinh, đặt tại đây không có sự tăng giảm tốt xấu xét theo Huyền không học. Hướng Bắc thuộc Thủy là hướng có hành tương đồng (Thủy), bổ trợ cho niên mệnh của gia chủ, tốt.

- Tọa Bắc hướng Bắc: Hướng Bắc được đóng bởi cát tinh Diên Niên, rất tốt. Hướng Bắc là hướng có hành tương đồng (Thủy), bổ trợ cho niên mệnh của gia chủ, rất tốt.


- Tọa Bắc hướng Đông: Hướng Đông được đóng bởi cát tinh Sinh Khí, rất tốt.

1.3. Tọa Bắc hướng Đông Nam: Hướng Đông Nam được đóng bởi cát tinh Thiên Y, rất tốt.


1.4. Tọa Bắc hướng Nam: Hướng Nam được đóng bởi cát tinh Phục Vị, rất tốt.


1.5. Tọa Bắc hướng Tây Bắc: Hướng Tây Bắc được đóng bởi hung tinh Tuyệt Mệnh, rất xấu. Hướng Tây Bắc là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.


1.6. Tọa Bắc hướng Đông Bắc: Hướng Đông Bắc được đóng bởi hung tinh Hoạ Hại, rất xấu. Hướng Đông Bắc là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


1.7. Tọa Bắc hướng Tây Nam: Hướng Tây Nam được đóng bởi hung tinh Lục Sát, rất xấu. Hướng Tây Nam là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


1.8. Tọa Bắc hướng Tây: Hướng Tây được đóng bởi hung tinh Ngũ Quỷ, rất xấu. Hướng Tây là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.
Cách 2: Bàn viết tọa Đông
Bàn viết noi that fami tọa ở Đông, thuộc cung được an bởi sao Sinh Khí trong Bát tinh của phái Bát Trạch. Đây là một Cát Tinh, sơn vị này tốt. Đồng thời vào Vận 8 (theo Phi Tinh Cửu Vận), cung này được đóng bởi sao Lục Bạch. Đây là một Cát Tinh, nếu đặt tại đây, sao Lục Bạch sẽ bổ trợ sao Sinh Khí làm tăng cát khí, rất tốt.

2.1. Tọa Đông hướng Bắc: Hướng Bắc được đóng bởi cát tinh Diên Niên, rất tốt. Hướng Bắc là hướng có hành tương đồng (Thủy), bổ trợ cho niên mệnh của gia chủ, rất tốt.


2.2. Tọa Đông hướng Đông: Hướng Đông được đóng bởi cát tinh Sinh Khí, rất tốt.


2.3. Tọa Đông hướng Đông Nam: Hướng Đông Nam được đóng bởi cát tinh Thiên Y, rất tốt.


2.4. Tọa Đông hướng Nam: Hướng Nam được đóng bởi cát tinh Phục Vị, rất tốt.


2.5. Tọa Đông hướng Tây Bắc: Hướng Tây Bắc được đóng bởi hung tinh Tuyệt Mệnh, rất xấu. Hướng Tây Bắc là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.


2.6. Tọa Đông hướng Đông Bắc: Hướng Đông Bắc được đóng bởi hung tinh Hoạ Hại, rất xấu. Hướng Đông Bắc là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


2.7. Tọa Đông hướng Tây Nam: Hướng Tây Nam được đóng bởi hung tinh Lục Sát, rất xấu. Hướng Tây Nam là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


2.8. Tọa Đông hướng Tây: Hướng Tây được đóng bởi hung tinh Ngũ Quỷ, rất xấu. Hướng Tây là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.
Cách 3: Bàn viết tọa Đông Nam
Bàn viết noi that fami tọa ở Đông Nam, thuộc cung được an bởi sao Thiên Y trong Bát tinh của phái Bát Trạch. Đây là một Cát Tinh, sơn vị này tốt. Đồng thời vào Vận 8 (theo Phi Tinh Cửu Vận), cung này được đóng bởi sao Thất Xích. Đây là một Bình Tinh, đặt tại đây không có sự tăng giảm tốt xấu xét theo Huyền không học.

3.1. Tọa Đông Nam hướng Bắc: Hướng Bắc được đóng bởi cát tinh Diên Niên, rất tốt. Hướng Bắc là hướng có hành tương đồng (Thủy), bổ trợ cho niên mệnh của gia chủ, rất tốt.


3.2. Tọa Đông Nam hướng Đông: Hướng Đông được đóng bởi cát tinh Sinh Khí, rất tốt.


3.3. Tọa Đông Nam hướng Đông Nam: Hướng Đông Nam được đóng bởi cát tinh Thiên Y, rất tốt.


3.4. Tọa Đông Nam hướng Nam: Hướng Nam được đóng bởi cát tinh Phục Vị, rất tốt.


3.5. Tọa Đông Nam hướng Tây Bắc: Hướng Tây Bắc được đóng bởi hung tinh Tuyệt Mệnh, rất xấu. Hướng Tây Bắc là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.


3.6. Tọa Đông Nam hướng Đông Bắc: Hướng Đông Bắc được đóng bởi hung tinh Hoạ Hại, rất xấu. Hướng Đông Bắc là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


3.7. Tọa Đông Nam hướng Tây Nam: Hướng Tây Nam được đóng bởi hung tinh Lục Sát, rất xấu. Hướng Tây Nam là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


3.8. Tọa Đông Nam hướng Tây: Hướng Tây được đóng bởi hung tinh Ngũ Quỷ, rất xấu. Hướng Tây là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.
Cách 4: Bàn viết tọa Nam
Bàn viết noi that fami tọa ở Nam, thuộc cung được an bởi sao Phục Vị trong Bát tinh của phái Bát Trạch. Đây là một Cát Tinh, sơn vị này tốt. Đồng thời vào Vận 8 (theo Phi Tinh Cửu Vận), cung này được đóng bởi sao Tam Bích. Đây là một Bình Tinh, đặt tại đây không có sự tăng giảm tốt xấu xét theo Huyền không học.

4.1. Tọa Nam hướng Bắc: Hướng Bắc được đóng bởi cát tinh Diên Niên, rất tốt. Hướng Bắc là hướng có hành tương đồng (Thủy), bổ trợ cho niên mệnh của gia chủ, rất tốt.


4.2. Tọa Nam hướng Đông: Hướng Đông được đóng bởi cát tinh Sinh Khí, rất tốt.


4.3. Tọa Nam hướng Đông Nam: Hướng Đông Nam được đóng bởi cát tinh Thiên Y, rất tốt.


4.4. Tọa Nam hướng Nam: Hướng Nam được đóng bởi cát tinh Phục Vị, rất tốt.


4.5. Tọa Nam hướng Tây Bắc: Hướng Tây Bắc được đóng bởi hung tinh Tuyệt Mệnh, rất xấu. Hướng Tây Bắc là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.


4.6. Tọa Nam hướng Đông Bắc: Hướng Đông Bắc được đóng bởi hung tinh Hoạ Hại, rất xấu. Hướng Đông Bắc là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


4.7. Tọa Nam hướng Tây Nam: Hướng Tây Nam được đóng bởi hung tinh Lục Sát, rất xấu. Hướng Tây Nam là hướng tương khắc với niên mệnh của gia chủ (Thổ khắc Thủy), rất xấu.


4.8. Tọa Nam hướng Tây: Hướng Tây được đóng bởi hung tinh Ngũ Quỷ, rất xấu. Hướng Tây là hướng có hành tương sinh cho niên mệnh của gia chủ (Kim sinh Thủy), rất tốt.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum